Opportunity Day gav jobb!

Ett 30-tal av föreningens medlemmar, såväl asylsökande som de med upphållsstillstånd besökte Opportunity Day på Post Clarion Hotel måndagen den 30 oktober för att pröva jobbsökarlyckan. Detta är en viktig del i föreningens ambition att skapa integration. Tre av deltagarna hade dessutom lyckan att bli erbjudna jobb. Veckan innan deltog dessutom ett antal i liknade aktivitet i Sjumilahallen.