Volontärer

Vill du hjälpa till? Är du intresserad av integrationsfrågor?

En stor del av föreningens verksamhet är ideell. Som volontär kan arbetsinsatsen variera från två timmar i veckan till sammanhängande period av en eller ett par veckor.

Vi söker dig som tycker om att möta människor från olika kulturer och med olika bakgrund. Vår verksamhet är beroende av stöd från volontärer. Som volontär hos oss är du den viktigaste komponenten i vårt arbete som ger glädje och kunskap till våra medlemmar.

Uppgift volontärer:

– Leda studiecirklar i svenska, samhällskunskap etc.

– Delta på studiebesök/utflykter

Som volontär hos oss får du möta människor från hela världen och bidra med något mycket meningsfullt för dem och för dig. På Integrationsnätverk Göteborg så är mötet mellan volontärer och deltagare något som skänker glädje, energi och mening till alla parter och en sporre för oss att fortsätta vårt viktiga arbete. Som volontär får du även inblick i och erfarenhet av arbete inom en ideell förening.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill anmäla dig som volontär. Vi ser fram emot att träffa dig!

Praktikanter

Integrationsnätverk Göteborg tar emot praktikanter i mån av tid och plats. Vi har som exempel praktikanter från Finska mångkulturella folkhögskolan, Göteborgs Universitet, Röda Korset, ABF, Mittuniversitetet mfl.

Bidragsgivare, sponsorer och samverkansparter

INTEGRATIONSNÄTVERK GÖTEBORG är en ideell förening. Till vår verksamhet får vi bidrag främst från Göteborgs stad, Social Resursförvaltning, Idrotts- och Föreningsförvaltningen, från Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och Studieförbundet ABF. Från Länsstyrelsen i Västra Götaland har föreningen fått ett särskilt bidrag för att utveckla arbetet med våra asylsökande medlemmar. Caroline och Olof Wikjs stiftelse har gett bidrag för speciella insatser

INTEGRATIONSNÄTVERK GÖTEBORG samverkar med Integrationscentrum Göteborg, SDF Västra Hisingen, Finska mångkulturella folkhögskolan, VG-regionens hälsokommunikatörer, AF, Folkteatern i Göteborg, Stadsmuseet i Göteborg, Röda Korset, NTF, Göteborg-Kungsportens RK mfl. Vi samverkar även med enskilda personer som generöst bjuder på gästföreläsningar eller konsultationer inom olika ämnen.