Medarbetare och sponsorer

 Vill du hjälpa till?  Är du intresserad av integrationsfrågor/insatser?

Volontärer och medspråkare

En stor del av föreningens verksamhet är ideell. Som volontärer/frivilliga ledare kan arbetsinsatsen variera från två timmar i veckan till sammanhängande period av en eller ett par veckor. Det finns många olika arbetsinsatser …

Vill du veta mer?  Läs mer och anmäl ditt intresse på Volontärbyrån hemsida

Praktikanter/ Studenter

Integrationsnätverk Göteborg tar emot praktikanter i mån av tid och plats. Vi har som exempel praktikanter från Finska mångkulturella folkhögskolan, Röda Korset, ABF, Mittuniversitetet, AF och Migrationsverket.

Bidragsgivare, sponsorer och samverkansparter

INTEGRATIONSNÄTVERK GÖTEBORG är en ideell förening. Till vår verksamhet får vi bidrag främst från Göteborgs stad, Social Resursförvaltning, Idrotts- och Föreningsförvaltningen, från Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och Studieförbundet ABF. Från Länsstyrelsen i Västra Götaland har föreningen fått ett särskilt bidrag för att utveckla arbetet med våra asylsökande medlemmar. Caroline och Olof Wikjs stiftelse har gett bidrag för speciella insatser

 

INTEGRATIONSNÄTVERK GÖTEBORG samverkar med Integrationscentrum Göteborg, SDF Västra Hisingen, Finska mångkulturella folkhögskolan, VG-regionens hälsokommunikatörer, JobSkills AF, Folkteatern i Göteborg, Stadsmuseet i Göteborg, Röda Korset, NTF, Göteborg-Kungsportens RK. Vi samverkar även med enskilda personer som generöst bjuder på gästföreläsningar eller konsultationer inom olika ämnen.