Pågående projekt

Tidiga insatser för asylsökande

Föreningen har sedan augusti 2017 erhållit ekonomiskt stöd för ”tidiga insatser för asylsökande” från Länsstyrelsen och projektet är finansierat till slutet av 2020. Tills 30 juni 2019 har 180 asylsökande deltagit i projektet

Med stödet har föreningen väsentligt ökat antalet aktiviteter som

  • inbjudna föreläsare i samhällsfrågor, arbetsmarknad, kultur, hälso- och friskvård etc.
  • studiebesök på arbetsplatser
  • besök av kulturevenemang
  • utflykter till museer och andra intressanta platser
  • simundervisning och i övrigt möjlighet till bad och simning varje vecka
  • fotbollsträning 1 -2 ggr per vecka
  • utökat undervisningen i svenska och samhällskunskap

En projektledare på halvtid har kunnat engageras för att leda projektet och vilken tillsammans med verksamhetschefen, med flera även bistått de asylsökande med rådgivning i allsköns frågor.

Ta hedern ur förtrycket

Sedan december 2018 har föreningen erhållit ekonomisk stöd för att arbeta med frågor kring hedersrelaterade handling i ett projekt med titeln ”Ta hedern ur förtrycket” från Länsstyrelsen. Föreningen har alltid hjälpt kvinnor i utsatta situationer, men en händelse med dödlig utgång som drabbade en av föreningens medlemmar våren 2018 ledde till att föreningens styrelse beslöt att föreningen mer djupgående bör arbeta med hedersrelaterade frågor, såväl inom familjen som kring HBTQ och då för alla daltagare, kvinnor och män.

Samtliga ledare har under våren deltagit i informationsträffar kring bakgrunden till hederskulturer i olika länder och även synen på HBTQ-frågor, främst genom Religionsvetarna, men även en rad andra organisationer med verksamhet inom området.

Sedan januari 2019 har studiecirklar kring hedersrelaterade frågor genomförts med utgångspunkt från boken

”Vilket imorgon kommer jag att välja – om att växa upp och vara forälder i olika kulturer på lätt svenska” (Folkbildningsforbundet)

Initiativet har mottagits med stort intresse och engagemang från deltagarna.

Projektet kommer att fortsätta med flera externa föreläsare under höst samt kommer att var ett tema under föreningens läger i augusti och föreningen planerar att söka bidrag så att projektet kan fortsätta och ytterligare fördjupas under 2022.