Morgongymnastik på Vårvindsgatan

Morgongymnastik på VårvindsgatanTvå dar i veckan har vi morgongymnastik före de dagliga studiecirklarna börjar. Alla måste vara med, även en stressad versamhetschef.