Information om frisk- och hälsovård

Ett par gånger per månad genomförs sakkunnig information i frisk- och hälsovårdsfrågor av

  • volontär läkare med specialistkompetens inom området
  • någon från tidigare VG-regionens hälsokommunikatörer
  • inbjuden tandläkare från närliggande tandvårdsenhet
  • inbjuden sakkunnig inom frisk- och hälsovård

Föreningen har dessutom nära kontakt med lokal vårdcentral och tandklinik.