Information om frisk- och hälsovård

Ett par gånger per månad genomförs sakkunnig information i frisk- och hälsovårdsfrågor av

  • Läkare med specialistkompetens inom området
  • Besök av VG-regionens hälsokommunikatörer
  • Tandläkare
  • Sakkunnig inom frisk- och hälsovård

Föreningen har dessutom nära kontakt med lokal vårdcentral och tandklinik.