Om oss

Välkommen till föreningen Integrationsnätverk Göteborg

Vi arbetar för bättre integration och gemenskap mellan människor i Göteborg. Hos oss finns möjligheten för asylsökande, nyanlända eller nyligen etablerade invandrare att möta svenskar med olika bakgrund.

I studiecirklar lär vi ut och övar dem som kommer till oss i svenska, samhällskunskap och samhällsorientering samt andra aktiviteter som stärker individen. Med diskussioner och samtal, information och utbildning vill vi öka förståelsen för hur det svenska samhället fungerar och väcka en lust att aktivt delta i samhället.

Integrationsnätverk Göteborg är en fristående, politiskt och religiöst och etniskt obunden förening. Våra medlemmar och besökare kommer från mer än 25 nationer och talar ett tiotal olika språk, som arabiska, persiska, kurdiska, somaliska, tigrinja, turkiska, spanska, franska, ryska och svenska.

Vår lokal på Vårvindsgatan 20 är hjärtat i vår verksamhet och fungerar som mötesplats för våra medlemmar. 

Föreningens ledstjärna är treuddig

  • Att väcka vilja till förståelse hos nyanlända för att aktivt delta i det svenska samhället  
  • Nyckeln till integration är att lära sig svenska
  • Integration uppstår när nyanlända och människor födda i Sverige möts och lär av varandra