Studiecirklar i svenska

Varje måndag till torsdag arrangeras studiecirklar i svenska på olika nivåer där några få studiecirkelledare är anställda hos föreningen och de flesta är volontärer vilka då oftast medverkar 1 – 2 gånger per vecka.

På fredagar ordnas endast eller två studiecirklar i svenska varefter alla deltagare samlas till ett gemensamt konversationscafé där veckans händelser diskuteras.