Information om Corona på tigrinja

Datum: 2020-04-17

Datum: 2020-04-08

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

Här kan du läsa mer om coronaviruset på tigrinja Klicka på länken.