Stadgar

Stadgar

Det här är ett citat ur våra stadgar.

…”lntegrationsnätverk Göteborg ska kontinuerligt ordna aktiviteter där familjer och enskilda erbjuds och känner sig välkomna att delta. Aktiviteterna ska ge ökad kunskap om det svenska samhällets myndigheter, skola, sjukvård, kultur och traditioner, natur och miljö och utformas så att de samtidigt ger en träning och ökad kunskap i det svenska språket.”…

Läs mer genom att klicka på filen nedan.

Stadgar Integrationsnätverk Göteborg