Upplever du våld i din närhet?

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen from NCK on Vimeo.

Våld kan vara:

  • Fysiskt
  • Psykiskt
  • Sexuellt
  • Ekonomiskt
  • Materiellt
  • Eller på annat sätt

Här finns nummer du kan ringa för hjälp och stöd:

Kriscentrum för kvinnor: 031-3679380

Kriscentrum för kvinnor erbjuder dig och dina barn skyddat boende och stödjande samtal

Kriscentrum för män: 031-3679380

Kriscentrum för män arbetar med samtal, både individuellt och i grupp

Kvinnofridslinjen: 020-505050

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som utsatts för våld. Telefonen har öppet dygnet runt.

Kvinnojouren ADA Tel: 031-131166

Kvinno- och tjejjouren Ada finns i Göteborg och arbetar med att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. De driver även ett skyddat boende.

Lexfemme kvinnojour, talar flera språk: 020-220050

Lex Femme har en telefon du kan ringa till för råd och stöd och juridisk hjälp. LexFemme är inriktade på kvinnor med utländsk härkomst och erbjuder hjälp på ditt modersmål.

Brottsofferjouren: 0200212019

Brottsofferjouren ger stöd till alla brottsutsatta. Du behöver inte ha polisamält brottet för att få stöd.

Socialjouren: 031-3658700

Socialjouren kan ge akut hjälp på kvällar, nätter och helger

Polisen: 114 114

Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen för att anmäla brott. Ring 112 för att larma polisen vid akuta ärenden.

SOS Alarm: 112

Vid en nödsituation, ring SOS Alarm