Heder och jämställdhet

Jämställdhet och jämlikhet, rättigheter och skyldigheter – information och övningar hittas här: Klicka på länken

Upplever du våld i din närhet?

Här finns information på olika språk om var du kan vända dig för hjälp och stöd:

Utsätts du för hedersrelaterat våld eller förtryck?

Här finns information om mobila teamet som kan ge hjälp och stöd: Klicka på länken.