Kulturbidrag från Västra Götalandsregionen

För första gången har föreningen erhållit ett kulturbidrag från Västra Götalandsregionen som ger oss möjlighet att låta föreningens medlemmar uppleva i olika kulturverksamheter i Göteborg under vinterhalvåret.  Det kommer att omfatta studiebesök, workshops och deltagande i teater-, musik- konst-, muséi-, idrottsverksamhet. En projektgrupp är nu igång med att planera aktiviteterna