Träff med volontärerna i Botaniska Trädgården

Den 12 juni träffades 25 av föreningens volontärer och några av deltagarna i föreningens verksamhet på restaurangen AnyDay i Botaniska Trädgården för att såväl få tillfälle att utbyta erfarenheter och lära känna varandra, som att  ta del av information kring verksamheten.

Advokat Robert Klackenborn inledde träffen med att ge ett antal praktiska råd som föreningens volontärer kan ha glädje av att använda för egen del, men även att förmedla till deltagarna i föreningens verksamhet. Därefter avnjöts en god ekologisk sallad, varefter föreningens ordförande Eric Sjöberg informerade om planerna för föreningen inför hösten och tillsammans med tidigare vice ordförande Kristin Boström uppmärksammade volontärernas betydelse för verksamheten.

Därefter tog  Verksamhetschef Behjat Sharifi till orda och berörde hur viktigt vår verksamhet är för deltagarna och några deltagare fick ge uttryck för hur de upplever sin tid hos föreningen.

Efter kaffe med en brownie redogjorde läkaren och även ledamot i föreningens styrelse för viktigt det är för dem som kommer som flyktingar till Sverige att de deltar i aktiviteter som föreningen bedriver och att de håller i sig gott fysiskt trim och relaterade till en studie han genomfört kring detta tema.

Träffen avslutades med en minneslek under ledning av volontärerna Thorsten Bengtsson och Helfrid Karlsson

Nedan följer fler bilder från träffen.