Jonas Attenius i Biskopsgården

Torsdagen den 29 juni var Jonas Attenius på besök i biskopsgården. Han höll ett kort föredrag på Vårväderstorgets bibliotek, där han berättade vem han är och vad han arbetar med och därefter hade publiken chansen till att ställa en massa frågor till honom. Under frågestunden kom det bland annat upp frågor angående mötesplatser för ungdomar samt äldre personer i Biskopsgården, problematik i skolor samt trångboddheten i Göteborg. Det Jonas kunde svara på var att det kommer ett nytt bibliotek i norra biskopsgården samt att de bland annat kommer att fokusera på att få bort segregationen i staden.