Föreningen erhållit statsbidrag till insatser för asylsökande

Den 30 juni beviljade Länsstyrelsen föreningen ett större bidrag till insatser för asylsökande under perioden augusti 2017 – juli 2018.            Det innebär att föreningen kan genomföra en extra satsning för asylsökande. En projektledare för den insats kommer att engageras på halvtid och även i viss omfattning arvoderade handledare för speciella insatser. Vid nästa styrelsemöte i juli kommer detaljer för insatsen att planeras uti från givna ekonomiska ramar. Vi är mycket glada att föreningen fått detta förtroende.