Besök på Sharan Nazeris konsert i Konserthuset

Ett 60-tal av föreningens nuvarande och f.d. medlemmar deltog i Sharam Nazeris  konsert i Konserthus den 4 december.                                                              Nedan poserar några av deltagarna för vår fotograf