Årsmöte den 23 mars 2017 i Sjumilahallen

Torsdagen den 23 mars höll föreningen sitt årsmöte i Sjumilahallen.       80 medlemmar, volontärer och bidragsgivare hade hörsammat inbjudan. Årsmötet genomfördes i en god och positiv anda. För många av deltagarna var det sannolikt första gången man upplevde ett möte som detta och inte helt lätt följa med i ett årsmötes turer med många svåra ord, som tolkarna gjorde sitt bästa för att förklara.                                                                 Efter att årsmötet såväl enats om en verksamhetsplan, som om styrelse för 2017, så avtackades Kristin Boström för sina 2 år i styrelsen i rollen som vice ordförande.  Ett varmt tack framfördes även till föreningens Verksamhetschef Behjat Sharifi för sitt idoga dagliga arbete och förmåga att alltid skapa en god, glad och lugn stämning i verksamheten.                 Ett varmt riktades även till övriga medarbetare och de ca 30 volontärer som varit grunden för föreningens verksamhet och existens.                   Årsmötet avslutades med en kurdisk dansshow framförd av några av medlemmarna.

Ordförande Vivianne Nilsson och sekreterare Ingrid Johansson med tolkar
Några av årsmötesdeltagarna
Ord på vägen från Kristin Boström
Allmän förbrödring