Svenska fortsättning 11

Här finns övningar i svenska att göra hemifrån.

Övning 1

 • Lyssna på podden; Studieteknik Klicka på länken.
 • Läs texten till podden Klicka på länken.
 • Uppgift 1: Lyssna på podden och säg efter. Läs texten högt och spela in på din mobil. Lyssna på ditt uttal och jämför.
 • Uppgift 2: Skriv och berätta om hur du studerar.

Övning 2

 • Lyssna på podden; Brandsäkerhet Klicka på länken.
 • Läs texten till podden Klicka på länken.
 • Uppgift 1: Lyssna på podden och säg efter. Läs texten högt och spela in på din mobil. Lyssna på ditt uttal och jämför.
 • Uppgift 2:

Skriv svar på frågorna

 1. Har du brandvarnare hemma?
 2. Har du brandsläckare eller brandfilt?
 3. Har du varit med om en brand?
 4. Vet du vad du ska göra om det börjar brinna?

Övning 3

 • Lyssna på podden; Språkcafé Klicka på länken.
 • Läs texten till podden Klicka på länken.
 • Uppgift 1: Lyssna på podden och säg efter. Läs texten högt och spela in på din mobil. Lyssna på ditt uttal och jämför.
 • Uppgift 2:

Har du besökt ett språkcafé? Finns det språkcaféer där du bor? Skriv och berätta.

Övning 4

 • Lyssna på podden; Må bra Klicka på länken.
 • Läs texten till podden Klicka på länken.
 • Uppgift 1: Lyssna på podden och säg efter. Läs texten högt och spela in på din mobil. Lyssna på ditt uttal och jämför.
 • Uppgift 2: Vad gör du för att må bra? Skriv och berätta.

Övning 5

 • Lyssna på podden; Kvinnorjourer Klicka på länken.
 • Läs texten till podden Klicka på länken.
 • Uppgift 1: Lyssna på podden och säg efter. Läs texten högt och spela in på din mobil. Lyssna på ditt uttal och jämför.
 • Uppgift 2: Skriv ner meningar med pronomenet “man” i olika former.

Skriftlig uppgift

Skriv och berätta om veckan, vad har du gjort?  Berätta så mycket du kan.

Skicka uppgifterna till din cirkelledare.