Mänskliga rättigheter

Titta på filmen om Mänskliga rättigheter

Gå in på regeringens sida och läs om de mänskliga rättigheterna på lätt svenska
Klicka på länken

Övning

Läs igenom följande rättigheter:

 1. Rätten att gå i skolan
 2. Rätten att äta dig mätt
 3. Rätten att utöva den religion du vill
 4. Rätten att tala ditt eget språk
 5. Rätten att söka skydd i ett annat land vid behov
 6. Rätten att vara med i en förening och att demonstrera
 7. Rätten att ha ett arbete med en lön du kan leva på
 8. Rätten att få vila, arbeta och ha semester
 9. Rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön, religion, ursprung, sexuell läggning eller handikapp
 10. Rätten att inte utsättas för tortyr
 11. Rätten att säga och tycka vad du vill
 12. Rätten att få rösta
 13. Rätten att få tillgång till sjukvård
 14. Rätten till ett eget hem
 15. Rätten att lyssna på vilken musik du vill
 16. Rätten att bära de kläder du vill
 17. Rätten att utbilda dig till det du vill
 18. Rätten att vara ihop med vem du vill

Du ska nu ta bort 10 av dessa rättigheter som du tycker är mindre viktiga än de andra. Förklara varför.