Vård under asyltiden

Titta på filmen

Är du vuxen och söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska du få sjukvård som inte kan vänta.

Det är vårdpersonalen som bestämmer om du behöver vård som inte kan vänta.

Alla barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma vård i Sverige.

Om du söker vård måste du ha med dig ditt LMA-kort.

Gå in på www.1177.se
Klicka på Regler och rättigheter
Klicka på Att komma ny till Sverige
Klicka på Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös
Här kan du få information om dina rättigheter.


Övning

Svara på följande frågor:

  1. Har du gjort en hälsoundersökning?
  2. Hur ska du göra om du behöver boka en tid hos en läkare?

Läs mer under Vårdcentral