Vad har hänt under våren 2019

Följande axplock av aktiviteter utöver dagliga studiecirklar i svenska har genomförts under perioden januari -19 till och med juni 19 utöver den dagliga undervisningen i svenska:

 • Simskola för män och kvinnor – Sörredsbadet
 • Simning för simkunniga, både män och kvinnor, 1 gång i veckan. Rosenhill och Lundbybadet
 • Fotbollsträning 2 gånger i veckan. I olika hallar hyrda av Gbg stad IoFF
 • Matlagningskurs i syfte att kunna starta eget – Vårväderstorget o
 • Hälsoutbildning för personalen – genom VG-regionens hälsokommunikatörer
 • VG-regionens hälsoteam med föreläsningar för våra medlemmar.
 • NTF om trafiksäkerhet.
 • Studiebesök på Volvo Cars.
 • Information kring EU-valet från olika politiker
 • Keramikkurs – Lighthouse
 • Samhällsinformationskurs i regi av Social resursförvaltning. . studiebesök stadsbiblioteket vid 2 tillfällen
 • 3 besök på Göteborgsoperan, varav 1 rundvandring och 2 föreställningar.
 • Öppet hus i föreningen för att knyta kontakter med civilsamhället.
 • Konsument Göteborg om konsumentfrågor.
 • Hyresgästföreningen kring hyresmarknadens villkor.
 • Familjeutflykt till Universöum.
 • StudiebesökpåVärldskulturmuseet.
 • Föreställningen ”Klipp han” på Folkteatern, som vi samarbetar med.
 • Studiebesök SKF.
 • En kväll för kvinnor som vill dansa i samarbete med Meeting Plays i Biskopsgården.
 • Biskopsgårdens dag där vi har en egen utställningsplats.
 • Besök av Sportfiskama i Göteborg kring fritidsfiske i Sverige.
 • 2 resor till Ullared.
 • Filmfestivalen där ett 100-tal av våramedlemmar fick se filmer.
 • Besök på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn o
 • Visning av filmen Bomb – a love story, på biograf Roy.
 • Utflykt till Repslagarmuseet i Älvängen.
 • Utflykt till Bohus Fästning.
 • Vi ordnat arbete för 5 asylsökande under perioden .
 • Cykelkurs for nybörjare.