Jämställdhet

Titta på filmerna om jämställdhet och jämlikhet

Övning 1

Läs meningarna i listan nedan.

Tycker du att meningarna stämmer? Håller du med?

Skriv och berätta vad du tycker. Det finns inga rätt eller fel svar.

 1. Samhället är olika för kvinnor och män
 2. Sverige är ett jämställt land
 3. Det är viktigt att prata om jämställdhet
 4. Män och kvinnor har samma möjligheter
 5. Det är omöjligt att uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män
 6. Många problem i världen beror på ojämställdhet mellan kvinnor och män
 7. Vad är det som formar manliga och kvinnliga roller?
 8. Jag har makt att förändra min situation
 9. Jag har makt att förändra orättvisor i världen

Källa: http://www.barnenstankesmedja.se/media/1149/barnens_tankesmedja-en_rapport_om_barnsligt_viktiga_fragor-ovning-jamstalldhet.pdf

Övning 2

Avsluta följande meningar som du vill. Det finns inga rätt eller fel svar:

 1. En bra sak med jämställdhet är…
 2. Det svåra med jämställdhet är…
 3. Orättvisa är…
 4. Att gå hem själv på kvällen som kvinna är…
 5. Att prata om känslor som man är…
 6. Jämställdhet i Sverige är…
 7. Jämställdhet kan…
 8. Ett jämställt samhälle är…
 9. Ojämställdhet leder till…

Källa: https://www.diakonia.se/Engagera/Varderingsovningar/

Upplever du våld i din närhet?

Här finns information på olika språk om var du kan vända dig: