Utsätts du för hedersrelaterat våld eller förtryck?

Utsätts du eller någon du känner för hedersrelaterat våld och förtryck?

  • Blir du kontrollerad av din familj och/eller släkt?
  • Förväntas du hålla koll på någon i din familj?
  • Oroar du dig över din framtid och hindras från att välja din egen väg?
  • Måste du dölja vem du älskar eller umgås med?

Du kan kontakta Resursteam heder för att få råd och stöd

Du behöver inte säga vad du heter.

Gruppen kan möta upp dig på en plats som du bestämmer.

Kontakta Resursteam i din stadsdel:

Angered – Telefon: 031-365 20 69

Askim-Frölunda-Högsbo – Telefon: 031-366 00 21. E-post: resursteamheder@afh.goteborg.se

Centrum – Telefon: 031-367 90 87. E-post: resursteam.heder@socialresurs.goteborg.se

Hisingen – Telefon: 031-366 49 02. E-post: resursteamheder@vastrahisingen.goteborg.se

Västra Göteborg – Telefon: 070-417 95 46. E-post: resursteam@vastra.goteborg.se

Östra Göteborg – Telefon: 072-539 63 32. E-post: resursteam.heder@ostra.goteborg.se

Källa: https://goteborg.se/wps/portal/start/social–och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/hitta-resursteam-heder