Fint besök från Stockholm

Torsdag den den 30 augusti gästades föreningen av 15 representanter från arbetsmarknads- och socialdepartementet i Stockholm. Besöket arrangerades av Länsstyrelsen med anledning av vår förenings framgångsrika engagemang i ”Tidiga insatser för asylsökande”. Föreningen ordnade en lunch för gästerna, vilka även fick tillfälle att träffa ett 70-tal av dem som deltar i vår verksamhet.