Information om corona på somaliska

Datum: 2020-05-13

Datum: 2020-05-05

Datum: 2020-04-16

https://www.youtube.com/watch?v=8sEpBtS2J78&list=PLu3xglm33PF7BUp7rcXisjUz5WvPnOX6r&index=4&t=19s

Datum: 2020-04-17

Datum: 2020-04-08

Datum: 2020-02-27

Halkan waxaa ah fiidyow leh macluumaad ku saabsan Soomaali oo ku saabsan Coronavirus.

Här finns mer information om coronaviruset på somaliska: