Simövning och bad

Föreningen har i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet ordnat simundervisning i Sörredsbadet för såväl kvinnor som män och ett flertal har lärt sig simma och även tagit Simborgarmärket.

Sedan några år ger föreningen möjlighet för medlemmarna att ett par gånger per vecka simma, dels i det närliggande Rosenhill Seamen Center och som drivs av Sjöfartsverket, dels i Lundbybadet. 

Ovan några av vår kvinnliga deltagare på väg in till badet                                                                    Ovan ser vi några av de manliga deltagarna i bassängen på Rosenhill