Samverkan

Bidragsgivare, sponsorer och samverkansparter

INTEGRATIONSNÄTVERK GÖTEBORG är en ideell förening. Till vår verksamhet får vi bidrag främst från Göteborgs stad, Social Resursförvaltning, Idrotts- och Föreningsförvaltningen, från Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och Studieförbundet ABF. Från Länsstyrelsen i Västra Götaland har föreningen fått ett särskilt bidrag för att utveckla arbetet med våra asylsökande medlemmar. Caroline och Olof Wikjs stiftelse har gett bidrag för speciella insatser

INTEGRATIONSNÄTVERK GÖTEBORG samverkar med Integrationscentrum Göteborg, SDF Västra Hisingen, Finska mångkulturella folkhögskolan, VG-regionens hälsokommunikatörer, AF, Folkteatern i Göteborg, Stadsmuseet i Göteborg, Röda Korset, NTF, Göteborg-Kungsportens RK mfl. Vi samverkar även med enskilda personer som generöst bjuder på gästföreläsningar eller konsultationer inom olika ämnen.