Information om Sverige

Alla nya deltagare i föreningens verksamhet informeras om möjligheten att snabbt få information om en rad saker i Sverige på sitt eget språk genom att använda appen: https://www.informationsverige.se/sv

Varje vecka har föreningen information eller någon studiecirkel kring områden som:

  • Samhällskunskap
  • Samhällsorientering
  • Svensk arbetsmarknad
  • Svensk skola och utbildning
  • Lagar och regler i Sverige
  • Polis, räddningstjänst etc.
  • Mänskliga rättigheter
  • Jämställdhet
  • Svensk kultur
  • Konst och handarbete

Information och studiecirklar leds ibland av någon av de anställda, men oftast av volontärer eller inbjudna gästföreläsare, sakkunniga inom aktuellt område.

Dessutom innehåller den dagliga svenskundervisning inslag av information om Sverige och svenskt samhälle