Hjärt- och Lungräddnings Kurs

Tisdagen den 25 maj hade vi en grundutbildning i HLR för vissa av våra deltagare. Detta är något vi tycker är ytterst viktigt för deltagare att veta och planerar på fler tillfällen med HLR utbildningar.