Förlängt stöd från Länsstyrelsen för Asylsökande.

Föreningen fick i oktober besked från Länsstyrelsen att bidrag kommer även att beviljas för andra halvåret 2018, vilket innebär att projektet kan fortgå året ut.