FLYKTFÅGLAR- ett forum för flyktingfrågan i Göteborg

Fredagen den 22 april klockan 15-18 inbjöd Folkteatern en rad organisationer som på olika sätt jobbar med flyktingfrågan (däribland Integrationsnätverk Göteborg) till ett nätverkstorg där alla engagerade och intresserade under trevliga former kunde ses, dela erfarenheter och utbyta information. Organisationer och verksamheter berättade om sitt arbete i ett ”speaker´s corner”. Vi representerades av några medlemmar och del av styrelsen.

Integrationsnätverk Gbg
Här berättar ordförande och verksamhetschef om Integrationsnätverk Göteborg