Bidrag från Olof och Caroline Wikjs stiftelse

I juni erhöll ett något oväntat  ett större bidrag  från Olof och Caroline Wikjs stiftelse. Villkoret att bidraget användes för att träna svenska med de som kommer hit som invandrare. Bidraget har sökts för föreningens räkning på initiativ av Jonas Ransgård (M), som ett resultat av de lobbyinsatser föreningens volontärer bidragit med och där flera politiker har haft möjligheten att agera. Vi är mycket tacksamma för detta och bidraget stärker upp våra insatser under det kommande halvåret.