Klimatet

Titta på filmen om natur och miljö

Titta på filmen om återvinning

Övning

Avsluta följande meningar som du vill. Det finns inga rätt eller fel svar:

• Klimat är…
• Miljöfrågorna är…
• Klimaträttvisa betyder…
• Det är de fattigaste länderna som…
• Koldioxid borde…
• Alla som åker bil ska…
• De rika länderna gör…

Källa: https://www.diakonia.se/Engagera/Varderingsovningar/