Barns rättigheter

Titta på filmen om Barnkonventionen

Här kan du läsa alla regler om barns rättigheter:

Här finns en text på lätt svenska om barnkonventionen.

Här finns en text på arabiska om barnkonventionen

Här finns en text på somaliska om barnkonventionen

Här finns en text på persiska/dari om barnkonventionen

Övning

Läs igenom följande meningar:

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, ingen får diskrimineras
  2. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
  3. Barn har rätt till ett privatliv
  4. Barn har rätt till bostad och mat.
  5. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis och för alla barn.
  6. Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen religion om de vill.
  7. Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras.
  8. Barn har rätt att få säga sin åsikt och bli lyssnade på
  9. Inget barn ska bli slagen.
  10. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

Du ska nu ta bort 10 av dessa rättigheter som du tycker är mindre viktiga än de ändra. Förklara varför, det finns inga rätt eller fel.

Mer info: