مشاوره حقوقی

در اینجا اطلاعاتی در مورد محل دریافت مشاوره حقوقی به عنوان پناهجو یا حتی کسانی که مخفی هستند، ارائه شده است۰

مشاوره حقوقی برای پناهجویان

پناهجویان و آژانس مشاوره در مورد پناهندگان۰

آژانس مشاوره ، مشاوره حقوقی رایگان ارائه می دهد۰

مشاوره تلفنی از ۹ صبح تا ۱۱ شب دوشنبه و چهارشنبه باز است۰

تلفن: ۰۶۰۰۸۸۰۰۰۰

مرکز پناهندگی

مشاوره حقوقی رایگان در مورد مسائل مربوط به پناهندگی ارائه می دهد۰

مشاوره تلفنی دوشنبه در ساعت ۱۱ تا ۱۱ و پنجشنبه ۹تا۱۱

تلفن:۰۸۱۸۸۸۸۱۱۱

Adress

: Rädda Barnen, Lilla Bommen 4b, 411 04 Göteborgآدرس

وکالت رز

مشاوره حقوقی رایگان را به کسانی که مخفی هستند، ارائه می دهد۰

برای تعیین وقت مشاوره حقوقی ، نامه الکترونیکی به ایمیل ارسال کنید

info@rosenjuristerna.se

دانشجویان حقوق پناهندگی گوتنبرگ

مشاوره حقوقی درباره روند پناهندگی ، اجازه اقامت یا هر چیز دیگری که مربوط به حقوق مهاجرت

است ، ارائه می دهد۰

ایمیل دانشجویان حقوق پناهندگی

asylrattstudenterna.gbg@gmail.com

هیچ انسانی غیرقانونی نیست

پشتیبانی از کسانی که مخفی هستند را فراهم می کند. این سازمان توسط وکلا اداره نمی شود۰

ایمیل

goteborg@ingenillegal.org

تلفن: ۰۱۸۹۱۱۸۸۸۸