Medlemskap och stadgar

Medlemskap

innebär att du får:

 • delta i dagliga gruppaktiviteter och studiecirklar (tex grundläggande svenska, samhällsorientering, datorkunskap, konst)
 • lyssna på gästföreläsare
 • följa med på studiebesök
 • göra utflykter
 • möta andra medlemmar i föreningens lokaler
  Bli medlem

  Du kan anmäla ditt intresse av att bli medlem

 • Vid ett besök i föreningens lokal
 • Via ett email till : info@integrationsnatverk-goteborg.se
 • Via nedanstående formulär

  Ditt namn (obligatorisk)

  Ditt födelsedatum (obligatorisk)

  Din epost

  Din postadress (inkl postnummer)

  Ditt telefonnummer

  Vi kommer att kontakta dig för att bekräfta ditt medlemskap. Därefter betalar du medlemsavgiften enligt nedan.

  Medlemsavgift
  • Enskilt medlemskap för en person 200 kr/år  (en röst vid årsmöte)
  • Familjemedlemskap (två föräldrar + barn < 18 år) 250 kr/år  (två röster vid årsmöte)
  • Familjemedlemskap för ensamstående + barn < 18 år 225 kr/år  (en röst vid årsmöte)

  Betala medlemsavgiften till postgiro 758890-8 eller när du besöker föreningens lokal.
  Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen!

   

  Bli stödmedlem

  En stödmedlem är en enskild person,organisation eller ett företag som stöder Integrationsnätverk Göteborg ekonomiskt utan att delta i dess aktiviteter. Stödmedlem har inte rösträtt på årsmötet.

  Anmäl ditt intresse i formuläret ovan (skriv ”Stödmedlem” efter ditt namn) eller kontakta verksamhetschef Behjat Sharifi. Du kan sätt in ditt bidrag direkt på postgiro 758890-8.

   

  Stadgar

  Det här är ett citat ur våra stadgar.

  …”lntegrationsnätverk Göteborg ska kontinuerligt ordna aktiviteter där familjer och enskilda erbjuds och känner sig välkomna att delta. Aktiviteterna ska ge ökad kunskap om det svenska samhällets myndigheter, skola, sjukvård, kultur och traditioner, natur och miljö och utformas så att de samtidigt ger en träning och ökad kunskap i det svenska språket.”…

  Läs mer genom att klicka på filen nedan.

  Stadgar Integrationsnätverk Göteborg