Kontakt

Integrationsnätverk Göteborg
Vårvindsgatan 20
418 73 Göteborg

E-post: info@integrationsnatverk-goteborg.se

Sociala Medier: https://www.instagram.com/integrationsnatverkgbg/

Telefon: 031-530612

Ordförande
Soar Ötunc
E-post: Soar.otunc@hotmail.com

Cirkelledare/Administratör

Daniela Johansson’

e-post: daagnyosv@gmail.com’

Cirkelledare/Administratör

Angel Kourkis

angelgourgis@gmail.com

Kollektivtrafik
Buss 24, hållplats Bräcke Östergård
Buss 32 och 20, hållplats Vårvindsgatan
Spårvagn 5, 6 och 10, hållplats Sälöfjordsgatan

Karta

Postgiro: 758890-8

Org nummer: 802495-3443