Integrationspolisen Ulf Boström informerar

På eftermiddagen den 1 november kommer Integrationspolisen Ulf Boström till föreningen och föreläser om polisens roll i samhället.