آیا خشونت را تجربه می کنید؟

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen på farsi from NCK on Vimeo.

آیا خشونت را در نزدیکی خود تجربه می کنید؟

خشونت می تواند

از نظر جسمی

ذهنی

از نظر جنسی

از نظر اقتصادی

از نظر مادی

و یا به شکل های دیگرباشد

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är linje.png

.در اینجا شماره هایی وجود دارد که می توانید برای کمک و پشتیبانی از آنها تماس بگیرید

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är linje.png

مرکز بحران برای زنان: ۰۳۱۳۶۷۹۳۸۰

مرکز بحران زنان ،به شما و فرزندانتان از لحاظ امنیت داشتن در خانه کمک می کند ۰

مرکز بحران آقایان: ۰۳۱۳۶۷۹۳۸۰

مرکز بحران با مردان ، بصورت جداگانه و گروهی کار می کند۰

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är linje.png

خط آزادی زنان: ۰۲۰۵۰۵۰۵۰

خط آزادی زنان یک تلفن حمایتی برای کسانی است که مورد خشونت قرار گرفته اند. این تلفن ۲۴

ساعته باز است۰

آژانس های زنان آدا تلفن :۰۳۱۱۳۱۱۶۶

اورژانس زنانه و دخترانه آدا در گوتنبرگ واقع شده و برای حمایت از زنان ، دختران و کودکانی که

در معرض خشونت قرار دارند کار می کند. آنها همچنین محل سکونت هم دارند۰

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är linje.png

لکس فممه به چند زبان صحبت می کند: ۰۲۰۲۲۰۰۵۰

لکس فممه یک تلفن دارد که می توانید برای مشاوره و پشتیبانی و کمک های قانونی با آن تماس

بگیرید. هدف لکس فممه کمک به زنان خارجی است و به زبان مادری شما کمک می کند۰

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är linje.png

پشتیبانی از کسانی که قربانی یک جرمی شدند۰برای کمک گرفتن ازما، نیازی به گزارش پلیس

ندارید۰

تلفن تماس ۰۲۰۰۲۱۲۰۱۹

تلفن برای گرفتن خدمات اجتماعی به شکل اورژانسی وفوری ۰۳۱۳۶۵۸۷۰۰

خدمات اجتماعی می تواند ، شب ها و آخر هفته ها کمک اضطراری ارائه دهد

پلیس: ۱۱۴ ۱۱۴

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är linje.png

اگر می خواهید ،جرمی را به پلیس گزارش کنید با شماره ۱۱۴ ۱۴۱ تماس بگیرید. در صورت

اضطراری بودن با شماره۱۱۲تماس بگیرید۰

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är linje.png
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 92678754_708463739896148_9199768343999938560_o-1.jpg