Pågående projekt

Tidiga insatser för asylsökande

Föreningen har sedan augusti 2017 erhållit ekonomiskt stöd för tidiga insatser för asylsökande från Länsstyrelsen och insatsen är finansierat till slutet av 2020. Fram till december 2019 har över 600 asylsökande deltagit i projektet.

Med stödet har föreningen väsentligt ökat antalet aktiviteter som

  • inbjuda föreläsare kring samhällsfrågor, arbetsmarknad, kultur, hälso- och friskvård etc.
  • studiebesök på arbetsplatser
  • besöka kulturevenemang
  • utflykter till museer och andra intressanta platser
  • simundervisning och i övrigt möjlighet till bad och simning varje vecka
  • fotbollsträning 1 -2 ggr per vecka
  • utökat undervisningen i svenska och samhällskunskap

Ta hedern ur förtrycket

Från december 2018 tom december 2019 erhöll föreningen ekonomisk stöd för att arbeta med frågor kring hedersrelaterade frågor i ett projekt med titeln ”Ta hedern ur förtrycket” från Länsstyrelsen.

Samtliga ledare har under våren deltagit i informationsträffar kring bakgrunden till hederskulturer i olika länder och även synen på HBTQ-frågor.

Studiecirklar har hållits kring hedersrelaterade frågor med utgångspunkt i boken

”Vilket imorgon kommer jag att välja – om att växa upp och vara forälder i olika kulturer på lätt svenska” (Folkbildningsforbundet)

Externa föreläsare som Religionsvetarna, MÄN för jämställdhet och LexFemme har hållit i workshops och föredrag med målgruppen kring jämställdhet, heder, maskulinitetsnormer, lagar och regler i Sverige m.m.