Pågående projekt

Ungdomsprojekt

Föreningen har under året 2023 erhållit bidrag från Social Hisingen för att genomföra ett projekt i Biskopsgården för både ungdomar och föräldrar. Syftet med projektet är att motverka kriminalitet bland ungdomarna i Biskopsgården. Det vi strävar efter är att vi genom verksamheten inom projektet ska minska antalet ungdomar som faller in i kriminalitet. Vi tycker att det är viktigt med närvaro, tillgänglighet och informationsspridning och det är det vi främst kommer att arbeta med. Bland annat ingår det i vår  idé att ordna publika föreläsningar för föräldrar och familjer med relevant och aktuellt innehåll i syfte att ge familjer information och trygghet. Föreläsningarna är även i syfte att sprida relevant samhällsinformation, och inspiration för ungdomarna. Vi avser även att anordna aktiviteter i form av bland annat spelkvällar, bollsporter, tjejkvällar, karaokekvällar, samt besök på bio m.m. 

Tidiga insatser för asylsökande

Föreningen har sedan augusti 2017 erhållit ekonomiskt stöd för tidiga insatser för asylsökande från Länsstyrelsen och insatsen är finansierat till slutet av april 2023. Fram till december 2019 har över 600 asylsökande deltagit i projektet. Från och med juli 2023 har vi på Integrationsnätverk Göteborg återigen erhållit ekonomiskt stöd för tidiga insatser för asylsökande från länsstyrelsen. Insatsen är finansierat till slutet av juni 2024.

Med stödet har föreningen väsentligt ökat antalet aktiviteter som

  • inbjuda föreläsare kring samhällsfrågor, arbetsmarknad, kultur, hälso- och friskvård etc.
  • studiebesök på arbetsplatser
  • besöka kulturevenemang
  • utflykter till museer och andra intressanta platser
  • simundervisning och i övrigt möjlighet till bad och simning varje vecka
  • fotbollsträning 1 -2 ggr per vecka
  • utökat undervisningen i svenska och samhällskunskap

Tidigare projekt

Ta hedern ur förtrycket

Från december 2018 tom december 2019 erhöll föreningen ekonomisk stöd för att arbeta med frågor kring hedersrelaterade frågor i ett projekt med titeln ”Ta hedern ur förtrycket” från Länsstyrelsen.

Samtliga ledare har under våren deltagit i informationsträffar kring bakgrunden till hederskulturer i olika länder och även synen på HBTQ-frågor.

Studiecirklar har hållits kring hedersrelaterade frågor med utgångspunkt i boken

”Vilket imorgon kommer jag att välja – om att växa upp och vara forälder i olika kulturer på lätt svenska” (Folkbildningsforbundet)

Externa föreläsare som Religionsvetarna, MÄN för jämställdhet och LexFemme har hållit i workshops och föredrag med målgruppen kring jämställdhet, heder, maskulinitetsnormer, lagar och regler i Sverige m.m.