Aktuellt

Till alla medlemmar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Västra Götalands län är alla verksamhet förlagd på distans tillsvidare.

Till medlemmar: Kontakta din cirkelledare för distansstudier.

Här finns studier i svenska att göra hemifrån: Klicka på länken.

Här finns samhällsinformation med övningar att göra hemifrån: Klicka på länken.

Här finns information om covid-19 på flera språk: Klicka på länken

Vill du gå med som ny medlem? Du är välkommen att kontakta föreningen via telefon.