Verksamhet på plats och på distans

Från och med måndag 2020-04-27 så har föreningen öppet i lokalen på förmiddagen för mindre grupper som har studiecirklar utomhus om vädret tillåter alternativt inomhus med distans på minst 2 meter mellan deltagare. Lokalen är öppen måndag till torsdag klockan 09.30-12.30. Två till tre ledare finns på plats för att leda cirklar med mindre grupper om högst 9 deltagare, distans på minst 2 meter ska hållas mellan personer. Grupperna hålls åtskilda och endast helt friska personer som inte tillhör en riskgrupp är välkomna. Ledare och verksamhetschef sätter ihop grupper av deltagare. Nya deltagare är välkomna i mån av plats i grupper samt med förutsättning att man är helt frisk och inte tillhör en riskgrupp, anmälan via telefon till verksamhetschef. 

Studiecirklar fortsätter samtidigt på distans måndag till fredag. Det finns många medlemmar som befinner sig i karantän pga sjukdom, tillhör riskgrupp eller har andra skäl att hålla sig hemma. Distanscirklar hålls även för de som inte kan delta i utomhuscirklar pga föreningens begränsade möjlighet att ta emot deltagare för att minska smittspridning samt övriga dagar för de som deltar i utomhuscirklar.

Volontärer och cirkelledare leder studiecirklar måndag-fredag på distans via videosamtal, Skype, Messenger, WhatsApp, Telegram och telefonsamtal. Ämnen som studiecirklarna behandlar är svenska språket, information om covid-19, mänskliga rättigheter, svensk arbetsmarknad och att söka jobb, hälsa och sjukvård m.m.  Föreningen uppdaterar även deltagare med information kontinuerligt om covid-19.

Vad har hänt under hösten 2019

Följande axplock av aktiviteter utöver dagliga studiecirklar i svenska har genomförts under hösten 2020 utöver den dagliga undervisningen i svenska:

 • Simskola, varje vecka
 • Simning för simkunniga, varje vecka
 • Fotbollsträning 2 gånger i veckan
 • Studiecirkel matlagning
 • Religionsvetarna, föredrag kring jämställdhet och heder
 • MÄN för jämställdhet och LexFemmea, föredrag kring jämställdhet, maskulinitetsnormer och heder
 • Fiske med Sportfiskarna i Bergsjön och Sannegårdshamnen
 • Keramikkurs – Lighthouse
 • Samhällsinformation och samhällsorientering kontinuerligt
 • Studiebesök stadsbiblioteket och Kyrkbytorgets bibliotek
 • Fotbollsmatch damer, Sverige – Slovenien på Ullevi
 • Läkare, information om hälsa
 • Räddningstjänsten, föredrag kring brandsäkerhet
 • Studiebesök på hälsovårdscentral
 • Opportunity Day, workshop i jobbsökande
 • Tandläkare, information kring tandhälsa
 • Information från Göteborgs Stad Enheten för Förebyggande &  hälsofrämjande arbete och anhörigstöd.
 • Studiebesök Frölunda Kulturhus
 • Studiebesök tingsrätten
 • Yoga
 • Nia Movement, holistisk träning inspirerad av dans, kampsport och mindfulness
 • Kulturcamping Biskopsgården
 • Resa till Ullared
 • Exilfilmfestivalen